Gå till innehåll

SSF

Organisationsschema Svenska Skidförbundet

Organisation juli 2022

Organisation

Inom Svenska Skidförbundet utgör föreningsmedlemmarna den bärande stommen. Det är i våra föreningar som förutsättningar skapas för att inspirera fler att upptäcka och utöva våra idrotter.

Våra 1 232 föreningar och 144 297 medlemmar (2022-07-01) gör Svenska Skidförbundet till ett av Sveriges största, och mest framgångsrika, idrottsförbund. Föreningarna är indelade i 23 specialdistriktsförbund (SDF) från norr till söder.

Förbundsstämman högsta belutande organ

Reprensentanter för alla SDF samlas vartannat år för förbundsmöte, vilket är Svenska Skidförbundets högsta beslutande organ. Där fastställs förbundsstyrelsen, övergripande beslut tas och planer utformas för de närmaste två årens verksamhet.

Förbundsstyrelsen utser i sin tur en förbundsdirektör (motsvarande vd) som ansvarar för den löpande verksamheten inom centrala projekt och inom våra idrotter.

Styrelse och andra funktioner

Under nedanstående länkar ser du vilka som sitter i förbundsstyrelsen och vilka som har andra övergripande funktioner:

Förbundsstyrelse och valberedning
Stabsfunktioner


Senast uppdaterad
2022-12-19
Publicerad
2022-12-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF

Huvudsponsor